Regulamin


Koordynator Portalu : Tadeusz Kowalczyk ul. Świerczewskiego 25 64-410
Sieraków tel. 509 580 863
Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu aukcyjnego www.aukcjegolebi.eu
( tymczasowa domena www.aukcje.4projekt.pl )
Na aukcjach są wystawiane gołębie pocztowe bezpośrednio przez ich właścicieli .
Od wystawionych aukcji w okresie promocyjnym – 1 rok nie są pobierane
jakiekolwiek opłaty ( prowizja )
Okres promocyjny – bezpłatny będzie systematycznie przedłużany .
Wystawione gołębie muszą posiadać rodowód wraz z kartą własności,zdjęcie
( najlepiej po graficznej obróbce) i muszą posiadać przede wszystkim bardzo dobry
stan zdrowia
Pierwszym najważniejszym etapem selekcji będzie wiarygodność wobec sprzedawanych gołębi, jak
ich właścicieli ( chcemy uniknąć procederu jaki ma miejsce na innym portalu aukcyjnym) Po
zweryfikowaniu tych danych każdy hodowca będzie miał możliwość samodzielnego wystawienia
swoich gołębi na naszym aukcjach. Chcemy w ten sposób już od samego początku budować
określoną jakość i zaufanie naszego portalu aukcyjnego www.aukcjegolebi.eu. Głównym celem tej
działalności będzie zawsze zadowolenie zarówno sprzedających, jak i kupujących – klientów.
Gołąb w okresie wystawienia na naszym Portalu Aukcyjnym nie może być
sprzedany poza nim !!!
Klient — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych
przez Serwis. Klientem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności
do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
W licytacji mogą brać udział tylko osoby- klienci zarejestrowane w naszym
serwisie aukcyjnym
Rejestracja
Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie
internetowej portalu www.aukcjegolebi.eu( domenie tymczasowej www.aukcje.4projekt.pl
Po wypełnieniu formularza oraz jego potwierdzeniu otrzymanym na adres e-mail ,rejestrujący staje
się Użytkownikiem portalu.
Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych .
Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę danej osoby lub jego konta.
Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym
razem , gdy nastąpią zmiany czy to danych adresowych czy kontaktowych.
Dokonując rejestracji na portalu www.aukcjegolebi.eu ( domena tymczasowa
www.aukcje.4projekt.pl ) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z Polityka Ochrony Danych Osobowych.
Osoba korzystająca z Portalu Aukcyjnego może posiadać tylko jedno konto
Poprzez rejestrację użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
poprawnego przeprowadzenia aukcji ,oraz przekazanie danych ( Imię ,Nazwisko,Adres,Numer
Telefonu i Adres e-mail ) po zakończeniu aukcji osobom będącą drugą ( przeciwną ) stroną
transakcji .
Na aukcji pokazuje się tylko nick-login kupującego !!!
Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim !!!
W przypadku łamania przez użytkownika regulaminu portalu
www.aukcjegolebi.eu konto zostanie automatycznie zablokowane.
TRANSAKCJE
Osoba chcąca skorzystać z możliwości samodzielnego wystawiania na naszym portalu swoich
gołębi po rejestracji swojego konta kontaktuje się z koordynatorem serwisu aukcyjnego .
Po jego weryfikacji i weryfikacji pierwszych ofert , które mają być wystawione przez
użytkownika akceptuje funkcję samodzielnego wystawiania aukcji .
W okresie próbnym można maksymalnie wystawić samodzielnie 10 aukcji w danym okresie
ich trwania .
Sprzedający określając warunki Oferty może udostępnić Kupującym następujące tryby
zawarcia umowy sprzedaży:
-Wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po
określonej z góry cenie.
-Licytacja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Licytantów do
składania ofert celem zawarcia umowy. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru.
Sprzedający w ramach Licytacji może dodatkowo określić opcję Kup Teraz,.
Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią.
Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta.
W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści
wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest
dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego gołębia
Licytacja
Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku
wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie
Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w
Licytacji. Przebicie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny gołębia następuje o
odpowiednią kwotę postąpienia,
Osoba licytująca zobowiązuje się kupić gołębia, a wystawca sprzedać za wylicytowaną kwotę. W
przypadku gdyby kupujący lub sprzedawca odstąpili od sfinalizowania transakcji osoby te zostaną
usunięte z grona użytkowników i nie będą mogli uczestniczyć w innych aukcjach organizowanych
przez ten serwis. Koszty dostarczenia gołębia pokrywa kupujący po ustaleniu zasad ze
sprzedającym (dostawa przez Pocztę Polską, kuriera lub odbiór osobisty). Osoby licytujące z
zagranicy zobowiązane są podać odbiorcę na terenie Polski do dostarczenia gołębia.
Anulowanie aukcji przez sprzedającego może nastąpić w przypadku wystąpienia
przyczyn całkowicie niezależnych od sprzedającego .Obowiązkiem sprzedającego jest wtedy
wyjaśnienie sytuacji. O zgodności co do anulowania transakcji decydują dwie związane strony , w
przypadku niezgodności ich interesów sprawę rozstrzygnięcia sporu można wnieść do Właściwego
Sądu Osoba licytująca nie ma żadnych praw do licytowanego gołębia w przypadku , gdy jej konto
zostaje usunięte , zablokowane lub gdy nie uiścił należności za niego. Sprzedawany gołąb nie może
być sprzedawany poza wystawioną aukcją .
Wygrana Aukcja
Aukcję wygrywa osoba , która jest najwyżej w tabelce wyników licytacji ( jako
ostatnia ) w czasie trwania aukcji .
W przypadku dwóch jednakowych kwot - ofert zwycięzcą aukcji jest osoba , która jako pierwsza
złożyła ofertę o danej kwocie ( przy dwóch równych kwotach ) co uwidocznione jest w czasach
złożenia oferty !!!
Po wygranej aukcji obie strony powinny uczynić zobowiązania wobec siebie.Osobie
sprzedającej i kupującej gołębie na naszym portalu po zakończonej aukcji przekazywana jest
informacja drogą e-mail , jak również znajduję się na jego koncie działającym na Portalu
Aukcyjnym .Obie strony mają obowiązek skontaktowania się z sobą za pomocą dostępnych metod
komunikacji w przeciągu 7 dni roboczych. W przypadku , gdy kontakt nie dojdzie do skutku w/w
terminie można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna tylko po obustronnym wyrażeniu takiej
zgody. W przypadku odmiennych taką sprawę (aukcję ) można wnieść na drogę sądową lub zgłosić
na Policje. Osoby biorące udział w aukcjach samodzielnie załatwiają sprawy rozliczeń finansowych
z odpowiednimi urzędami
Jeżeli oferta zostanie złożona w ostatnich 3 minutach to aukcja zostanie
automatycznie przedłużona o kolejne 5 minut.
Odpowiedzialność www.aukcjegolebi.eu
Portal aukcyjny www.aukcjegolebi.eu ( domena tymczasowa www.aukcje.4projekt.pl ) nie ponosi
żadnych odpowiedzialności za ewentualne niezgodności Pełną odpowiedzialność za gołębie
wystawione na aukcji ponosi wystawiający. Portal aukcyjny www.aukcjegolebi.eu umożliwia
wystawienie gołębi przez sprzedającego na aukcjach w portalu www.aukcjegolebi.eu w ramach
własnego funkcjonowania Portal www.aukcjegolebi.eu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
przerwy techniczne spowodowane awarią systemu , serwerów lub innych przeciwnościami
losowymi niezależnymi od nas( w tym awarią oprogramowania) Użytkownik ma prawo do
usunięcia swojego konta na www.aukcjegolebi.eu oraz usuniecie wszelkich danych osobowych
związanym z tym kontem w przypadku , gdy nie jest w jakimkolwiek sporze transakcyjnym na
naszym portalu

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem